Diverse

Hjälp med

Vid smärta:


Först diagnos

Sedan hypnos

Om smärthantering

Smärta ska tas på allvar.

För att få hjälp med smärtlindring host Inner Image måste du ha en diagnos eller ett läkarintyg/läkarutlåtande som visr att det är ok att lindra eller hantera smärtan.


Smärta är en signal om att något bör uppmärksammas.


Även om det går att suggerera bort smärta, skulle det kunna vara förödande i vissa fall - t ex om smärtan i magen beror på en akut blindtarmsinflammation ...


Stressrelaterad smärta.

Ibland svarar kroppen med smärta när det mentala systemet varit överbelastat en längre tid.

Hypnos kan ha god effekt på smärta relaterad till mental stress.

Lindring uppnås med bl a hypnosens djupavslappnande effekt, progressiv muskelavslappning, suggestioner, sätt att avleda smärtan, EFT och visualiseringsövningar.

Bakomliggande orsaker kan vid behov spåras i en analytisk hypnos.

Migrän och huvudvärk

Många migränanfall utlöses av stress. Genom att lära dig att undvika dessa stressutlösande faktorer eller din respons på dem, kan du få lindring av migrän och spänningshuvudvärk. Även här är självhjälpsverktygen värdefulla.Klienter med astma.

Klienter med astma har svarat bra på hypnos. De upplever stor lindring av hypnos. Med hjälp av bl a visualiseringstekniker och "inbyggda reglage" kan klienten uppleva stora lättnader.

Teknikerna finns alltid lättillgängliga inom individen när de väl är inlärda - vilket går snabbt.

Våga fråga!

Maila, SMS:a eller  ring

Inget är för konstigt eller för litet

Vet du att man kan tänka bort vårtor?

Det är vad vi gör under hypnos, som skapar effekt.

Hypnostillståndet är verktyget - metoderna är olika.
Listan är lång på vad som kan göras. Det kan tyckas märkligt att
det går att göra så mycket i hypnos.

Hypnos används världen över för olika saker utöver de som listats i menyn till vänster; t ex:

 • allergier
 • astma
 • bedövning
 • fibromyalgi
 • förberedelser inför kirugiska/medicinska ingrepp
 • hudbesvär som t ex eksem, vårtor
 • hösnuva
 • lindra kronisk värk
 • läka snabbare (t ex benbrott, sår, skador)
 • migrän
 • misofoni
 • sexuella besvär
 • smärtlindring
 • sorgbearbetning
 • stamning
 • stressrelaterad smärta
 • sårläkning
 • tandvårdsrädsla
 • tics
 • tinnitus

Hos Inner Image får Du hjälp att styra dina tankar och hitta strategier för att hjälpa dig själv.  Diagnostisera och behandla sjukdomar överlåts till traditionell sjukvård. 

Mycket mer än man vanligtvis tror, kan relateras till vad som rör sig inne i huvudet på oss.                    Vi har många lösningar inom oss. Genom hypnos fler dolda resurser användas.