Tvång, OCD

Hjälp med

Konsekvenser av Trichotillomani


Trichophagia - hårryckande med oralt behov.


Håret dras över munnen, tuggas på eller äts upp.


Ungefär 50% av de som lider av TTM utvecklar tricophagia eller trichotillofagi.


Ritualer vanligt

I de ritualer som ofta hör till hårutryckningar ingår det vid Trichophagia att stryka håret över munnen, stoppa håret i munnen för att suga på det, tugga det eller äta upp det.


photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/10763572@N03/5430898180"></a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/">(license)</a>

Tvångssyndrom, OCD.

Ordet Tvång säger exakt vad det är - något man inte tänker eller gör frivilligt.

Tvång kan vara rätt tuffa att få bukt med, men behöver inte vara det heller ...


Trichotillomani -tvångsmässigt ryckande av hårstrån från huvud, ögonbryn, ögonfransar eller könsorgan.


Body Dismorphic Disorder - en speciell form av tvång där den drabbade uppfattar sig själv som så ful att man helst stannar inne för att skona omgivningen.


Hypnosterapi kan vara till stor hjälp för den drabbade.

Metoderna är väldigt skilda beroende på typ och grad av tvång, personlighet, vilja och mod att förändra.

Lättare att skapa nya beteenden

med hypnos

OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Tvångssyndrom.

-Kan du inte bara sluta med det där! 

Kanske har du som är drabbad hör det där? Om det vore så enkelt hade du säkert gjort det.

Tvångstankar och tvångshandlingar kan ibland vara mycket tuffa att tackla, men vi provar oss fram och se vad som fungerar bäst för just dina besvär och din personlighet.

För en person som aldrig haft en tvångstanke kan det vara svårt att förstå hur det är. Även för de människor som står den drabbade allra närmast kan det vara svårt att sätta sig in i den drabbades känslo- och tankebana.


En envis melodi

Du som inte har tvångstankar har säkert någon gång haft en liten envis melodislinga i huvudet. En som du bara inte kan få ur tankarna. Du kanske sjunger på den med din inre röst eller hör den spelas om och om igen ... och du får inte bort den. Hur mycket du än försöker.

Det får duga som exempel på en liten "oskyldig" tvångstanke. Den styr dig och du kan inte bestämma över den och du kan inte resonera bort den, eller hur? Men plötsligt är den borta. Därför är det inte en sjuklig tvångstanke.

För en person med tvång försvinner inte tanken: Man blir "obsessed" av den.


Ritualer tills det "känns rätt" - kan vara tidsödande.

Ingen logik i världen kan övertyga en person med OCD att ritualerna är onödiga.

Rädslan att något hemskt kommer att hända om ritualerna inte utförs, även om ”något hemskt” inte alltid är specificerat.

Ritualerna fyller ingen logisk funktion. En individ "bara måste" t ex stänga av lyset 7 gånger, puffa upp kudden 7 gånger, kolla hörnen i rummet 7 gånger om, räkna 7 blommor på tapeterna, eller flytta om saker och sedan flytta om dem igen och igen och igen. I en bestämd ordning som känns bra och i ett bestämt antal gånger så att det känns rätt.


Det är mycket tidsödande att vara tvungen att utföra ritualerna och på en dag blir det ibland inte mycket tid över till annat.
Trichotillomani innebär att man tvångsmässigt rycker ut enstaka eller flera hårstrån från huvud, ögonbryn, ögonfransar eller könsorgan.


Trots namnet är Trichotillomani, förkortat TTM eller Trich,  ingen egentlig mani. 

Det är en psykiatrisk störning klassad under vad man kallar ICD = Impulse Control Disorder - impulskontrollstörning.


Smärtan som uppkommer när håret rycks ut frisätter signalsubstanser som stimulerar belöningscentrat i hjärnan och upplevs därför som ångestdämpande och/eller lugnande.

 

Hos barn är det ofta en omedveten vana att snurra på håret, en variant av tics, där barnet drar och snurrar tills det uppstår kala fläckar.

Hos vuxna ses beteendet ofta vid psykiska sjukdomar.

1-2 personer av 100 drabbas (enligt Sahlgrenska.se).


Trichotillomani diagnostiseras när följande kriterier finns med i bilden:

Upprepad ryckning av hår som resulterar i synliga hårlösa områden.

En ökande spänningskänsla innan man rycker eller när man försöker att låta bli att rycka.

Njutning eller lättnad när man rycker.

Din förlust av hår inte kan tillskrivas annan medicinsk eller dermatologisk orsak.

Ryckandet av hår orsakar dig fysisk smärta eller psykiskt lidande


Vanliga konsekvenser:

Fläckvis skallighet

Lokal irritation

Lokala hudinfektioner

Ögonproblem (vid ryckande av ögonfransar och bryn)


Psykologiska konsekvenser av trichotillomani:

Upp till 50% har djupa depressioner och/eller ångestsjukdomar.

30% upplever någon slags fobi (social fobi) eller generaliserat ångestsyndrom, GAD.

20% har ätstörningar.

15% har tvångssyndrom.

22% har dysmorfofobi.

Body Dysmorphic Disorder, BDD,

Dysmorfofobi (kallad inbillad fulhet) är en svår sjukdom att leva med.

(text från https://www.sahlgrenska.se/w/d/dysmorfofobi/)


Tvångsmässigt upptagen med sitt utseende

Dysmorfofobi eller BDD (Body Dysmorphic Disorder) är en psykiatrisk problematik som innebär att man är överdrivet upptagen av någonting i sitt utseende.

De flesta som har BDD är övertygade om att de ser fula, hemska eller konstiga ut, trots att omgivningen uppfattar dem som helt normala. Många med BDD upplever att de är osymmetriska eller att någon kroppsdel är oproportionerligt stor eller liten.
Ofta är BDD:n knuten till ansikte, hud eller hår, men man kan vara tvångsmässigt upptagen av vilken kroppsdel som helst.

Tidsödande ritualer

Oron över utseendet brukar medföra olika tvångsmässiga ritualer, som kan ta flera timmar i anspråk, där man speglar sig, jämför sig med andra eller försöker dölja den ”defekta” kroppsdelen med hjälp av smink, kläder etc. En del med BDD genomgår också upprepade skönhetsoperationer.


Isolation vanligt

Det är också vanligt med omfattande undvikande. För vissa kan det gå så långt att de helt isolerar sig socialt, vilket inte sällan leder till insjuknande i depression. Ibland kan depressionerna bli mycket svåra, därför är det väldigt viktigt att man får psykiatrisk hjälp vid BDD. Många med BDD har också social fobi eller OCD (tvångssyndrom).


Men varför?

Man vet inte varför vissa personer drabbas av BDD men ttroligen spelar både ärftliga och miljömässiga faktorer in. Vanligen finns perfektionistiska personlighetsdrag. Knappt 2 personer av 100 beräknas ha BDD. Genomsnittsåldern för insjuknande är 16-17 år, men ofta visar sig vissa symptom redan i början av tonåren.