Hypnos

Hjälp med

Direkt efter första hypnosen har klienter sagt:


-Det var det häftigaste jag gjort i hela mitt liv!


-Jag visste att  händerna var där, men jag kände dem inte.


-Kroppen var liksom borta. Jag var bara mitt huvud.


-Jag flöt omkring någonstans och det var helt underbart.


-Det kändes som att jag bara satt och blundande, ända tills du sa att jag skulle  öppna ögonen.  Då förstod jag att jag varit djupare avslappnad än jag trodde.


-Jag ville inte gå ur hypnosen. Det var så skönt.


-Det där borde ALLA göra!


-Jäklar var skönt det där var!


-Det där är beroende-framkallande.


-Jag längtar redan till nästa gång!


- Kroppen kändes så tung att jag trodde den sjunkit in i  fåtöljen.


-Jag trodde inte att jag skulle kunna bli hypnotiserad, men det blev jag.


-Va? Har jag suttit här en timme?? Det kändes som 10- 15 minuter.


- Nä ser du, jag har inte alls varit i hypnos. Jag hörde ju dig hela tiden.


-Öööhhh ... det där var ju ... annorlunda.


-Jag kommer inte ihåg vad du pratade om.


-Det kändes som om jag dalade neråt och det var väldigt skönt!


-Jag vet inte var jag var, men det var otroligt befriande.


-Kan du komma tillbaka i morgon och släppa ut mig? Jag vill inte resa mig ur fåtöljen!

Hypnosdjup

Precis som vårt sömndjup varierar under natten, varierar även hypnosdjupet under en session.


Det kan pendla från en lätt trance till en mycket djup trance. För terapins del spelar det oftast ingen större roll hur djup din trance är, även om det är mycket viktigt vid vissa tillfällen t ex vid analgesi och anestesi.

Kan vem som helst bli hypnotiserad?

Svar: Ja.


Mer om hypnos, vad det är och hur det kan upplevas.


När du lärt dig mer om hypnos blir du mindre rädd och skeptisk. Du kanske till och med vågar boka tid ... (och sen ångra att du inte gjorde det tidigare).

Hypnos är inte sömn, men det är inte ett vanligt vaket tillstånd heller.

Det finns ingen allmänt vedertagen definition på hypnos. Däremot är man på många punkter överens om vad det är och vad det inte är. Här följer några av dem:


Ett hypnostillstånd är ett sk Förändrat Medvetandetillstånd, FMT, även benämnt Alternativt Medvetandetillstånd, AMT.

Det är förändrat så tillvida att den kritiska/analytiska sidan är mer vilande och du blir mer kreativ än vanligt. Att din kritiska faktor är mer avslappnad innebär absolut inte att du förlorar kontrollen -snarare tvärtom. Det är tryggt tillstånd och du tar inte in förslag som du normalt inte skulle acceptera.


Hypnos är ett djupt lärande tillstånd eftersom du är mer mottaglig för ny information.

Därför är det lättare att skapa förändringar.


Hypnos kan vara ett fysiskt och/eller mentalt avslappnat tillstånd men behöver inte vara det. Känslan påminner vanligtvis om ett tillstånd mellan sömn och vakenhet , ett slags "snoozetillstånd" där du är helt medveten om omgivningen och kan agera om du måste. Men du vill helst inte.


När du är fysiskt avslappnat är det betydligt lättare att vara mentalt avslappnad (och vice versa).


Vardagstrance eller vardagshypnos - orden beskriver exakt hur vanligt det är. Du har också upplevt det; förmodligen utan att veta det. Fram till nu ... Det kan ske när du gör något som är automatiserat t ex när du borstar tänderna eller tar en promenad. Det sker även när du är väldigt engagerad i något, exempelvis när du ser en spännande film och glömmer bort omgivningen en stund eller läser en intressant hemsida om hypnos.


Alla människor rör sig spontant in i och ut ur hypnos (alfanivån) flera gånger dagligen. Vi är förmodligen mer i hypnos än inte. Det innebär att en person som säger sig inte kunna bli hypnotiserad inte känner till hypnosens sanna natur.


Hypnos kan alltså komma spontant (vardagstrance) eller induceras avsiktligt av dig själv (självhypnos) eller av någon annan (heterohypnos); säkrast av en person utbildad i hypnos.


Hypnos är ett tillstånd av lärande på djupa nivåer. 


Om man nu vill bli hypnotiserad, hur gör man?

Svar: Ingenting! Ok ... det är en sanning med modifikation. Du förstår snart.


När du vill nå ett hypnotiskt tillstånd är det bästa att göra ... ingenting alls. Så enkelt är det. Nästan.

Följ med i processen och låta hypnosen komma av sig självt. Ingen annan person kan göra det åt dig. Därför säger man att all hypnos är självhypnos. Det en hypnotisör gör för att inducera hypnos är att föreslå saker du kan göra för att nå ett hypnotiskt tillstånd. Du kan lyssna på förslagen och göra det som föreslås eller göra det på ditt eget sätt under tiden du lyssnar. Men om du inte vill bli hypnotiserad, går det inte.

Som allt annat; vi har olika fallenhet för olika saker och det du tränar på blir du bättre på ... och lyckligtvis -det här är enkelt!

Hypnos är något du redan "kan" även om du inte vet att du kan det. Ännu. När du inte kämpar emot, händer det.


För intelligent att bli hypnotiserad?

Om man "skryter" med att man är för smart att bli hypnotiserad visar det bara på okunnighet, därför att intelligens är direkt relaterad till suggestibilitet. Genier och barn befinner sig naturligt närmare alfatillståndet. De har därför lätt bli hypnotiserade.

Personer med väldigt lågt IQ däremot, har svårt att bli hypnotiserade och svårt att ta till sig instruktioner och följa dem samt att hålla fokus.


Analytiska och rädda personer då?

Väldigt analytiska personer kan behöva lite mer tid, kanske runt 2-3 sessioner, innan de går djupare eller att hypnotisören ger andra slags förslag som är lättare att acceptera och följa med i.

Väldigt rädda och spända personer kan också behöva fler sessioner där de första enbart går ut på att lära sig (våga) slappna av musklerna innan de blir riktigt avslappnade mentalt också. Även om en person "bara blundar" kan man göra viktiga förändringar!


Hypnos är som reklamen för Trisslotter -plötsligt händer det!

Ingen kan säga exakt när eller hur det sker. Det bara sker. Ibland snabbt - på bara några sekunder och ibland tar det lite mer tid.

Du kan bli hypnotiserad med ögonen öppna eller slutna, stående, gående, liggande eller sittande.

Här på mottagningen sker det vanligtvis när du vilar halvsittande eller halvliggande i den mjuka fåtöljen -det går också utmärkt.


Du är där men inte där ...

Du kan driva in i hypnos mitt i ett samtal med någon. Du kan titta rakt på personen du pratar med och samtidigt "se" eller tänka på något helt annat. Du är där men inte där.

Vardagtrance eller vardagshypnos som sagt.


Speciellt med hypnos

Minnet blir extra skarpt och man kan minnas händelser som man i medvetet tillstånd glömt eller som är förträngda (inte minst för att skydda oss från något jobbigt som hänt). Det är mycket viktigt att förstå att man aldrig kan forcera fram minnen! Minnen måste tillåtas flöda i sin egen takt och i sin egen oordning. För de gör det!

Händelser från förr, som orsakar dagens problem och som en gång undanträngdes delvis eller bortträngdes fullständigt för att skydda dig då, kan uppdagas. Förmågan att minnas är en fantastisk resurs vid bearbetning av rädslor, beteenden, stamning, tics, smärtor, diverse andra symtom och även sjukdomar. Faktiskt själva kärnan av den analytiska terapin.


Ett lärande tillstånd

I hypnos är sinnet mer öppet och mottagligt för suggestioner (förslag). Många besvär som existerar inom oss, är en följd av ofrivilliga och ofta omedvetna inlärningar t ex fobier, rädslor, dålig självkänsla, oförklarliga reaktioner och ageranden. Hypnos gör det betydligt enklare att lära in och lära om på undermedvetna och omedvetna nivåer. Inlärningarna är trygga att göra främst för att du som klient vill ha dem.


Allt som passerar våra sinnen testas mot tidigare information. Därför testas även information som kommer från terapeuten. När det undermedvetna tolkar den informationen som trygg och säker och klienten har en undermedveten önskan om att det ska ske, accepteras den.

Om något avslås, kan det bero på tidigare lagrad information eller någon annan bakomliggande orsak som vi kan kolla upp för att kringgå. Allt med syfte att du ska känna förbättring och få den förändring du vill ha.


In- och omlärningar innefattar tankar, känslor, beteenden och attityder, men kan även gälla att träna in eller förbättra en teknik eller färdighet, tex inom idrott.

Tidsuppfattningen förändras.

Hur det kan kännas att vara i hypnos.

Här beskrivs några av de vanligaste upplevelserna personer har i hypnos. Det är upplevelser mina klienter har rapporterat direkt till mig samt mina egna erfarenheter.

Man kan känna en av upplevelserna eller flera under samma session.

Jag har några klienter som har hypnotiserats av mig ett mycket stort antal gånger. En av dem är en ingenjör, 60+, som har lång erfarenhet av meditation innan han sökte upp mig. Han rapporterar att totalupplevelsen är olika varje gång, vilket är fascinerande i sig. Man kan till och med säga exakt samma sak till samma person vid flera tillfällen och han/hon får ändå olika upplevelser - och några är likartade också.


Generella upplevelser:

Hypnos känns inte och man förstår inte alltid att man är i hypnos.

Man kan förstå och känna att man är i hypnos.

Det kan kännas som om man bara sitter och blundar.

Det känns inte som att sova.

Det känns avslappnat generellt.

Ett underbart inre lugn.

Tankarna vandrar iväg.

Dagdrömmande.

Extremt medveten om, och inne i sina egna tankar (=uppmärksamhetsområdet har smalnat).

Du bara är dina tankar.

Det känns som om du är överallt eller ingenstans.

Känslor av obundenhet och frihet.

Tydliga känslor av inre frid, lugn, stillhet.

Minnesluckor av vad som sagts under sessionen.

Känsla av att du kan förflytta dig väldigt snabbt.

Ospecificerade angenäma känslor.

En starkare Jag-känsla utan fysisk kropp även om man vet att den är där.

Gränser blir diffusare och mer svårdefinierade, t ex. gränsen mellan din kropp och omgivningen.

Euforiska känslor, nästan "hög". (Vanligt i djup hypnos).

Man vill inte gå ur hypnos (för att det är så skönt).

En skönt dalande eller sjunkande känsla (utan att hissna).

Känsla av att sväva omkring. Någonstans.

Aktiviteter från vardagen utanför känns längre bort än vanligt.


Känslor i kroppen och upplevelser av den:

Musklerna är så avslappnade att de inte vill  röra sig.

Hela kroppen eller någon del av den känns skönt tung.

Hela kroppen eller någon del av den känns extremt lätt (och kan lätta som av sig själv).

Hela kroppen eller delar av den känns omväxlande härligt tunga och lätta.

Kroppen känns inte även om du vet att den är där.

En eller flera kroppsdelar känns inte.

Svårt att veta hur en kroppsdel förhåller sig till en annan (tex vart höger fot är i förhållande till vänster fot)

Muskelryckningar när man driver in i hypnos (muskelspänningar släpper)

Det sticker eller pirrar i fingrarna.

Man kan känna sig varm och skön

Man kan känna sig lite frusen

Man tänker inte alls på hur man känner i kroppen


Tidsuppfattning

Tiden går snabbare än vanligt.

Tiden går långsammare än vanligt

Du har ingen aning om hur lång tid som passerat.

En timme kan kännas som 15 minuter.

Tid är inte viktig


Övrigt

Lättare att se helhetsperspektiv

Lättare att förstå samband och få insikter

Lättare att se möjligheter och lösningar

Lättare att minnas.

Lättare att vara kreativ

Kommer i nära kontakt med kärnan av sig själv - sitt sanna Jag

Mer intuitiv

Så här kan du göra självhypnos.

Att glida in i hypnos är inget märkvärdigt. Du har säkert slappnat av och "sovit" på tåg eller flyg. Om du var medveten om omgivningen som kanske upplevdes "längre bort" så sov du inte.

Du var i hypnos!


Hypnos för avslappning, mindfulness, meditation och "bara vara" är helt riskfritt!

  • Blunda för att stänga ute distraktioner
  • Ta ett djupt andetag och slappna av musklerna samtidigt som du andas ut med en skön suck.
  • Låt kroppen bli härligt tung av avslappning.
  • Fortsätt att slappna av medan du räknar sakta 5-4-3-2-1 eller låter det gå 5-10sek.
  • That's it! Du är i Alfanivå! (Läs mer om det här)


Stanna kvar så länge du vill eller fortsätt ännu djupare. Det är enkelt. Ge det lite tid bara!

Lägg märke till hur det känns generellt, hur det känns i händerna, armarna och i kroppen medan din puls blir lite långsammare, hjärtslagen lättare, långsammare och djupare. Nu kan du bara vara, fylla på energi, samla tankarna, lösa frågeställningar eller föreställa dig som du vill vara i en kommande situation, mm mm. Det kan finnas mycket att upptäcka nu!

Och -det är njutläge!


Låt hypnos övergå i sömn eller avsluta så här:

Naturligtvis kan du öppna ögonen precis när du vill, men det är skönast att bestämma sig för att - nu är det dags att gå ur hypnosen.

Räkna långsamt från 1-5 så att du hinner orientera dig till här och nu igen. Ta ett uppfriskande andetag. Sträck på kroppen och när du kommer till 5 är du helt i nuet och det känns bra att öppna ögonen.


OBS! För att göra ett arbete under hypnos är det viktigt att känna till hur det undermedvetna fungerar för att det inte ska få motsatt effekt mot det du vill uppnå.. Det får du lära dig hos Inner Image (och i den ännu så länge planerade e-boken). Hypnos är kraftfullt.


Gör aldrig självhypnos när du kör bil eller annat fordon!