Kreativitet

Bli mer kreativ! (utan att anstränga dig)


Att inte fler människor har upptäckt potentialen i ett hypnotiskt tillstånd är förvånande.

Det behövs inte ens någon djup hypnos för att växla upp kreativiteten.


Du som behöver få nya impulser, inspiration, lösningar -överlåt till ditt undermedvetna att göra jobbet!

Förändra under Hypnos

Snällt Snabbt Effektivt

Hjälp med

Är avslappning slöseri med tid?

Knappast!

Isaac Newton upptäckte gravitations-kraften när han slappnade av och såg äpplen falla från träd.


Archimedes hade sitt ”Eureka-moment” i badkaret.


Albert Einstein blev tillfrågad hur han upptäckte atomen och han svarade: Jag upptäckte inte den. Jag mediterade och den avslöjade sig själv.


Einstein sa också: Lek är bästa forskningen. Fantasi är viktigare än kunskap.


Undrar vad Du kommer att upptäcka ...

För många idéer samtidigt?

Ibland kan kreativiteten flöda så intensivt att det är svårt att hinna sortera alla tankar och idéer.

Hypnos hjälper dig att få struktur på flödet och så att du kan spara idéerna till senare tillfälle.


När det låst sig ...

Ibland kommer man till en gräns när idébrunnen sinat och kreativitet är något som bara dom andra har.


Det kan ge vem som helst prestationsångest.

En tidsbegränsning gör knappast saker bättre och du vill så gärna men det går bara inte.


I det läget är det bra att veta vad hypnos kan göra för dig

Hypnos kan

ta dig förbi  barriärer

Photocreds:

photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/72883140@N00/8469636585">Graphic Recording: A Conversation with Somewhere (Color)</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/">(license)</a>


photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/43666171@N07/22227798161">Bitmoji fun!</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/">(license)</a>


photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/64011301@N08/9584741145">This drawing refers to the next upload, please see that</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/">(license)</a>


photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/18138636@N00/16531586809">Idea for the next tattoo</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/">(license)</a>Är du kompositör, konstnär, konstruktör, uppfinnare, projektledare, författare, lärare, ledare, tränare och/eller någon som behöver göra planeringar, få nya impulser eller hitta nya lösningar?

Gör det lättare för dig;

Gör det i hypnos!.


Rekommendation: Testa först hos Inner Image innan du gör det på egen hand.

Låt idéer flöda till dig

Växla upp med hypnos

Eureka! Du har det!

Varför hypnos öppnar nya vägar.

Vi är som mest kreativa i Alfatillståndet -det  sköna tillstånd som är precis mellan vakenhet och sömn .

Du har säkert varit med om att du haft något på tungan  men inte kommit på svaret trots att du vet att du egentligen vet det.

När du sedan "ger upp" och   "släpper det", kommer du plötsligt på vad det var! Ditt Eureka-ögonblick!

 

Låt hypnos ta dig till det kreativa tillståndet.


När din inre kritiker tar semester blir du riktigt påhittig!

Din kreativitet får betydligt större svängrum när du är avslappnad och låter tankarna sväva iväg. Då finns inget  som stoppar dina idéer. Din inre kritiker som säger brukar begränsa dig genom att säga - "det där kan aldrig fungera" eller  " så där  går det inte att göra" är ledig och du kan hitta lösningar som är utanför boxen..


 

Ditt undermedvetna får stimulans under hypnos så att du kan uppleva "utanför ramarna". (OBS Formuleringen: "uppleva utanför ramarna", inte "tänka utanför ramarna", därför att  i ditt medvetna tänkande finns begränsningarna, eller hur?).

Låt lösningar, idéer och planer komma till dig - okey du har "problemet" i tankarna genom att du vet vad du vill åstadkomma och uppnå när du driver in i hypnos. Resten sköter ditt undermedvetna.

Brainstorming.

Tala innan du tänker!

Vad är brainstorming egentligen?


I företagsvärlden är begreppet Brainstorming vanligt. Så vad handlar detta om då?

Jo, tänk dig att konstruktörerna i ett företag samlas för att man håller på att utveckla en ny produkt men ingen av dem har någon teknisk lösning till hur slangkoppligen ska konstrueras.

Man sitter fast i (gamla) tankespår och kommer inte vidare.

Här behövs ny fräscha idéer!


Prata bara - tänk inte!

Konstruktörenas uppgift ärnu  att under t ex 3 minuter fullkomligt ösa ur sig både möjliga och omöjliga lösningar -utan att analysera eller värdera dem! 

(Detta påminner om sk Fria Associationer som görs vid en hypnoanalys, se Metoder).

Hemligheten ligger i att så snabbt rabbla ur sig precis alla idéer som kommer att man inte hinner lägga någon värdering i dem.

Brainstormandets 3 minuter bör spelas in eftersom ingen hinner göra anteckningar så snabbt ...


Direktuppkopplad till din mest kreativa del.

Förslagen som kommer är direktinformation från det undermedvetna sinnet.

Nu dyker de riktigt fiffiga lösningarna upp (och några "ofiffiga" också ... men det tas om hand i nästa skede).

När man talar innan man tänker passeras den Inre Kritikern som i vanliga fall skulle ha avfärdat många idéer redan innan de fått en chans.


Det analystiska efterarbetet börjar.

När Brainstormingen är över går gruppen igenom alla förslag som kom fram. Nu är det dags att analysera och värdera.

Många förslag kommer att kastas, men det är högst sannolikt att ett eller flera av förslagen är innovativa och rejält utanför ramarna.

Och - idé föder idé. Idéer skapar möjligheter!


Brainstorma med någon som kan hypnos!

En Brainstorming ledd av en hypnoskunnig person blir ännu effektivare eftersom ett optimalt mentalt arbetsklimat skapas innan genom avslappning och fokus.

In i Alfa och det händer grejer!


Brainstorma på egen hand.

Om du Brainstormar själv, går du tillväga på ungefär samma sätt.


 • Börja med en självhypnos (eller blunda, ta ett djupt andetag och slappna av). Det är viktigt att du är mentalt avslappnad.
 • Zooma in i tankarna på vad du vill få en lösning på.
 • Slappna av och låt idéerna flöda.
 • Avsluta och analysera resultatet.


Att Brainstorma går inte till på samma sätt som när fantasin flödar och upplevelserna är rikliga även om mycket är lika också. Den största skillnaden är tidsbegränsningen och att du talar innan du tänker.

Kreativitet, fantasi och hypnos


Kreativitet är ett uttryckssätt för att frambringa nya idéer, vara originell,  bearbeta och genomföra idéerna.


Utan fantasi - ingen kreativitet.

Till skillnad från fantasi leder kreativitet till ett resultat eller en produkt. Men utan fantasi - ingen kreativitet och i ditt huvud är allting möjligt. Till och med det omöjliga.


Säg den uppfinning som inte började med en vision - en fantasi och föreställning om den slutliga produkten.

Förmågan att fantisera och föreställa sig saker är

större i hypnos.


Flow – ett tranceliknande tillstånd.

Många personer som skapar t ex författare, kompositörer eller konstnärer, hamnar lätt i ett tranceliknande tillstånd (hypnos) när de går upp helt i sitt skapande. Efter vad som känns som minuter upptäcker att de plötsligt att de arbetat i timtals.

På l iknande sätt är det för idrottaren som gör "sitt livs lopp".


Flow är ett eftersträvansvärt och skönt tillstånd men inget man med vilja kan nå in i.

Det kommer naturligt när man är i rätt sinnesstämning och fokuserad på något som engagerar.


Alla sinnen tycks samlas på ett litet område (=koncentration) medan omvärlden tycks ha flyttats någonstans i bakgrunden där  man knappt reflekterar över den.

 

Kreativitet är en högersidig hjärnfunktion

Kreativitet, föreställningsförmåga och fantasi är starkt förknippat med hjärnans högersidiga funktioner medan analytiskt och rationellt tänkande är mer associerat till vänster hjärnhalva.


Som individer är vi mer benägna att naturligt använda en sida av hjärnan mer än den andra och under skoltiden ligger mer fokus på lärande genom vänstersidiga funktioner. Det uppmuntrar det logiska och objektiva lärandet till motsats mot lärande genom upplevelser och skapande som är relaterat till höger hjärnhalva.


Genom hypnos kan du släppa fram dina högersidiga funktioner och dra större nytta av en förmåga som redan finns.

Självhypnos eller ta hjälp?


Spelar ingen roll - syftet är att driva in i en lätt hypnos, där tankar och fantasi får fritt spelrum.

Om du inte har erfarenhet av att arbeta på det här sättet är det bäst att ta hjälp ett par gånger. Även om det är enkelt kan lite träning höja nivån betänkligt.


(Personligen utnyttjar jag det här tillståndet så gott som varje dag inte minst för att hitta förslag till approach till mina klienter, men även få lösningar till mina idéer och uppslag till saker jag skriver om m.m.)


Det är ett intressant, avslappnat och angenämt tillstånd. Flyt med i det som kommer naturligt i upplevelsen och gör mentala noteringar om det bästa.


 • Konstnären stimuleras genom inre bilder som flyter in.
 • Uppfinnaren tänker på hur den tekniska lösningen skulle kunna vara och låter förslag flyta in.
 • Företagsledaren kan fundera över omorgansiationen.
 • Formgivaren kan låta tankarna vandra genom att uppmärksamma mönster, färger och former under hypnosen.
 • Författaren hittar en intressant början till novellen.
 • Föredragshållaren hittar fyndiga formuleringar till talet.
 • Kompositören låter rytmer, harmonier, melodier och klanger flyta in i upplevelsen
 • Tränaren kommer fram till en bra årsplanering


Och naturligtivis - du måste inte vara något av ovanstående. Varje människa kan föra in mer kreativitet i sin värld för att göra saker enklare.Hypnos - för alla som behöver inspiration och nya idéer.

 

© Copyright 2019 Eva Milton